بایگانی دسته‌ها: تاريخ داستاني ما

شعبان جعفري

شعبان جعفري معروف به شعبان بي مخ نامي آشنا در تاريخ ايران ، و دوره پهلوي است. وي از جمله افراد طبقه فرودست جامعه ايراني بود كه دست روزگار او را گرفت و بركشيد و هم صحبت و همنشين طبقه فرادست يا حكومتگران كرد.

اين بركشيده دست روزگار نه از سواد درست و حسابي بهره اي داشت و نه اهل حرفه اي يا هنر و صنعتي بود. تنها هنر او بي پروايي، دريدگي ، قلدري و زورگويي  به هم طبقه اي هاي خويش و ضعيفان و محكوما ن وتمكين بي چون و چرا و نوكري نسبت به فرادستان و حاكمان بود.همين وي‍ژگي وي موجب گرديد تا توجه طالبان قدرت به وي جلب شود .پس او را چونان آلتي بي اختيار در دست گرفتند و بر سر حريفان و رقيبان فرود آوردند و جعفري نيز سرمست و شادمان از اين موقعيت راه كامجويي در پيش گرفت .

مقدمه كتاب شعبان جعفري /هما سرشار

________________________________________________________________________

پ . ن : دهن كجي به كدوم قانون؟!

Advertisements

استعمارگر كبير !

 

او(لرد كرزن) به اطلاع دولت و مجلس انگليس رساند كه تا تب ضد قرارداد(1919) و ضد انگليس در ايران وجود دارد، يا بايد مجلس بريتانيا بودجه اي تصويب كند كه يك نيروي تمام عيار در ايران بمانند و كشور را اشغال و بلكه تجزيه كنند.ويا اينكه فقط به حفاظت از چاه هاي نفت بسنده كنند و ترتيب روي كار آمدن  دولتي كودتايي را بدهند كه در آن ايراني ها خود ، ملي گرايان و رجال مزاحم  را اعدام و از صحنه بيرون كنند!

اين سه زن / مسعود بهنود

___________________________________________________________________________

پ . ن : ديگه بچگي نميكنم ، بهت قول ميدم!

11 اسفند ;

ببار باران، ببار… شايد مرحمي بر دل زخم خورده كشورم باشي  …

ببار باران،

ببار …بي سوادي

او(رضا خان ) از مبارزه دمكرات ها واعتداليون درتهران چيزي نميدانست! و از ترور هاي سياسي آن روزها  سردر نمي آورد،همين قدر مي فهميد كه اگر به شخصيتي مانند فرمانفرما سر بسپارد، زيان نخواهد ديد!

سه زن (مسعود بهنود)

_________________________________________________________________

پ . ن : دلم برا اين محيط تنگ شده بود !

قابل توجه خوانندگان گرامي : به وب دسترسي دارين. يا  يه وب جديد راه بندازم؟! ^×^خيانت از خودي است !

دولت وثوق الدوله براي بستن معاهده 1919 زير فشار قرار گرفت .طرف اصلي گفتگوي انگليسي ها نصرت الدوله پسر بزرگ فرمانفرما بود كه لندن را قانع كردكه با پرداخت پول كلاني به رئيس الوزرا  و وزير ماليه ، شرايط را  آماده تصويب قرار داد مي كند.

اين سه زن / مسعود بهنود

__________________________________________________________________________

پ . ن : نبودم … جبران كردم در عوض  : )

پ . ن : بزن كف قشنگه رو …… فيلتر شدم   ^_^


اتحاد

فرمانفرما ابتدا مقدمه اي گفت درباره ي وضعيت كشور ولزوم داشتن دسته و عقيده .و تاكيد كرد هر كس در سر خيالي دارد بدون مشاركت و اتحاد ، رسيدن به آن خيالات محال است.


اين سه زن / مسعود بهنود

_______________________________________________________________________

پ . ن : يادم نيومد   ! ^_^


خودخواهم نه دولتخواه

در زمان لويي پانزدهم و صدارت دوك دوبورين ،يكي از آن  وزير پرسيد :چرا مردمان قابل را در امور دولت دخالت نمي دهي واشخاص بي سر وپا  ومجهول الحال را مدير ادارات دولتي مينمايي ؟

وزير پاسخ داد:من  تو را عاقل مي دانستم و حسن ظني به مشاعرتوداشتم. حالا فهميدم كه به خطا رفته بودم.مرد عزيز،من صدارت را به جهت  شخص خود مي كنم نه براي دولت،خودخواهم نه دولتخواه !

اشخاص بزرگ وعاقل را اگر شريك خود سازم ودخالت دهم، كم خردي و ناداني خود من ظاهر مي شود.پس اشخاص پست ناقابل را بر سركارها مي گذارم تا خودبرآنها تفوق داشته باشم .

منطق الحمار / دهباشي


تاختن

مستبدين و ظالمين را قرار بر اين است  همين كه طرف مقابل را عاجز ديدند، زيادتر به او مي تازند.

خر نامه  / علي دهباشي

_________________________________________________________________________

پ . ن : يا من هو …