بایگانی ماهانه: اکتبر 2010

دوست !

اگر من به جاي بزرگان عصر بودم، هميشه يك دوست صديق  راستگويي با خود نگاه مي داشتم… و ملزمي داشتم كه حقيقت احوال و صدق واقع را به من باز نمايد.چنانكه بزرگان قديم هميشه در دربار خود طرخان و طلخك داشتند،و كارشان همين بود،كه بي تملق و چاپلوسي قصور و معايبي كه ناشي مي شد به صراحت بيان مي كردند. حالاكه طرخان و طلخك نيست  روزنامه ها اين صنعت راپيشنهاد خود ساخته اند، و همه كس را از معايب خود ملتفت مي كنند. اما چه فايده كه … !

خرنامه / دهباشي

________________________________________________________________________

پ .  ن  :  مملكته داريم ؟

پ . ن  : … (سانسور شد !)

Advertisements

اين طايفه خران نه احمقند و نه حق شناس.قلبي پاك و حساس دارند ;پاداش نيكي را به نيكي مي دهند و از خيلي جهات بر آدم مردم آزار شرف دارند

خر نامه / دهباشي

___________________________________________________________________

پ . ن : ماندن  هم بساطي شده ها !…احقانه ترين فكر ممكنه