بایگانی ماهانه: ژوئن 2010

فرياد سكوت !

             

        هميشه سكوت ها ، فريادند …

                                                بچش طعم فرياد  سكوتم را !


پانوشت: اين مدت شديدا درگير بودم …ببخشين!

پانوشت : تو هم درگير تشويشي ،

                                           
مثه حالي كه من دارم .
..

                                                                              (روزبه بماني)


 


Advertisements

سيب…


من ،همان سيبم

            كه تو،

                           گازم زدي !

  تكه اي ازمنو

  در حلق

  فرو بردي

 و

                          لبخند زدي !پانوشت :  D’amour
ou d’amitie !مزاحمين نواميس يا مسافركشين نواميس مسئله اين است !


راستش نميدونم چطور بنويسم، چون از ديدن چنين منظره اي شوكه شدم!..البته اين جور برخوردا كه خيلي وقته  عادي شده!!!. هنوزم قابل هضم  نيستن .

يه مكان تقريبا شلوغ و پر رفت و آمد.. دور يه ميدون كه چند وقت پيش مجسمه مادر و فرزندش رو شبونه با جرثقيل بلند كردن!تو شلوغي بعد ازظهر … يكي داد ميزنه :  نگه دار !

    بهت ميگم نگه دار !

به دنبال صدا برميگردم تا  پيداش كنم. انگار صدا ازوسط خيابون مياد.. نميتونم  پيداش كنم.. دوباره صداي فرياد  مياد و بعد دويدن ماموراي انتظامي از بين ماشينا ! يه لحظه فكر كردم قاتلي ، قاچاقچي چيزي گرفتن وسط خيابون!آها … ديدمش (ماشين جلويي كه مانع ديدنم بود رفت كنار ) ،اون وسط..دقيقا دور ميدون .. يه سرباز با دودست  ميپره رو ماشين طوري كه  بالا و پايين ميره ! نگام به داخل ماشين مي افته .. سه خانم جوون،عقب و يه مرد هم  جلو و راننده  … ظاهرشونم بد نيست باز حداقل  از خيلييا بهترن !… نميدونم واقعا اين ماموراي نسبيت!.. چه جوري از تو ماشين تونستن شلوار كوتاه ، مانتوي تنگ و چسبون يا ناخن هاي لاك زده  خانوم هارو ببينن كه  بخوان به خاطر اين جور مسائل ماشينو نگه دارن ،حتما دنبال نسبت راننده و مرد ي كه كنارش نشسته با  خانوم ها بودن؟!يا…؟ من كه چيزي به ذهنم نميرسه! .


دقيق ميشم به ماشين ..ظاهرش مثه يه مسافر كش معموليه… خط دار نيست اما از  خيلي چيزا  ميشد كاملا فهميد كه ماشين مسافر كشه …

نتونستم بايستم و ماجرا رو دنبال كنم  بايد  ميرفتم تا سواراتوبوس بشم و خوب تاهمونجا هم ديدنش كافي بود ..   ده دقيقه بعد ، اتوبوس از همون مسيرگذشت… و  من كه ماشين توقيفي اونجا نديدم!!!